Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2020

28 JAN 2020 09:20
Kallelse till ordinarie årsmöte den 25 Februari 2020
 • Skapad: 28 JAN 2020 09:20

Norrköpings Skf inbjuder alla medlemmar till ordinarie årsmöte tisdag den 25 februari klockan 18:00 i föreningslokalen vid Ebersteinska skolan, Lennings Gata 2.

 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar som följs av enklare fika.

 

Välkomna hälsar styrelsen!

 

 

Dagordning årsmöte 2020-02-25

 

 1. Mötets öppnande

 

 1. Godkännande av dagordning

 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar (röstlängd)

 

 1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt (minst 3 veckor före mötet)

 

 1. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

 

 1. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret inklusive beslut i fråga om föreningens vinst eller förlust

 

 1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-

/ räkenskapsåret

 

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

 

 1. Fastställande av medlemsavgifter för år 2021

 

 1. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande

verksamhets-/räkenskapsåret.

 

 1. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 

 1. Val av

a)     Föreningens ordförande för en tid av 1 år;

b)     Sekreterare och Kassör väljs växelvis för en tid av 2 år;

c)     Två ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år;

d)     Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

e)     Två revisorer jämte suppleant (er) för en tid av ett 1 år. I detta val får inte

            styrelsens ledamöter delta;

f)      Minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall

            utses till sammankallande;

g)     Beslut om val av ombud till SDF-möten (samt eventuellt andra möten där

            föreningen har rätt att representera med ombud);

h)     Val av andra eventuella funktionärer som föreslås av styrelsen,

            valberedningen eller enligt förslag till årsmötet och som fastställs genom

            årsmötesbeslut.

 

 1. Övriga frågor.

- Framgångar 2019 och medaljutdelning i förekommande fall

- Representation vid ÖSSFs årsmöte samt andra representationsuppdrag

 

 1. Avslut
Skribent: Mathias Jönsson
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Norrköpings SF - Skyttesport
Fredrik Hallgren, Hagalundsvägen 3
61833 Kolmården

Besöksadress:
Lennings Gata 2
60337 Norrköping

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: mathias.luftpistol@g...

Se all info

 

Besöksräknare

räknare